Kiedy? - When? Przydatne wyrażenia nr1

czasami - sometimes
często - often/frequently
do - until
dzisiaj - today
jeszcze - still/yet
jutro - tomorrow
już - already
kiedykolwiek - whenever
na początku/początkowo - at/in the beginning
natychmiast - immediately
nigdy - never
obecnie - nowadays