entirely convinced

entirely convinced

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

completely certain about something

Tłumaczenie: 

całkowicie przekonany

Przykładowe użycie: 

I'm afraid I'm not entirely convinced.
Obawiam się, że nie jestem w zupełności przekonany.

I am entirely convinced the war will be over in a matter of weeks.
Jestem całkowicie przekonany, że wojna się skończy w ciągu kilku tygodni.

You don't sound entirely convinced.
Nie brzmisz jakbyś był całkowicie przekonany.

I was never entirely convinced that the text had actually been encrypted
Nigdy nie byłem całkowicie przekonany, że tekst był rzeczywiście szyfrowany.

Warto również znać

half-convinced = not entirely convinced - nie do końca przekonany