fully aware

fully aware

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

absolutely aware of, have knowledge about something

Tłumaczenie: 

w pełni świadomy

Przykładowe użycie: 

The company is fully aware of those opportunities.
Firma jest w pełni świadoma tych szans.

I am fully aware that most people are simply stupid.
Jestem całkowicie świadom tego, że większość ludzi jest po prostu głupia.

I am fully aware of the dangers of smoking, yet I continue the habit.
Jestem w pełni świadomy zagrożeń związanych z paleniem, a mimo to kontynuuje ten nałóg.

"If you do it, you can die." "I'm fully aware."
"Jeśli to zrobisz, możesz zginąć." "Zdaje sobie z tego sprawę"