rightfully belong

rightfully belong

Wymowa: 

Wyjaśnienie: 

legally belong to

Tłumaczenie: 

prawnie, słusznie należy

Przykładowe użycie: 

We're here to collect what rightfully belongs to us.
Jesteśmy tu po to, aby odebrać to, co prawnie należy do nas.

That money doesn't rightfully belong to anyone.
Zgodnie z prawem te pieniądze nie mają właściciela.