Krzyżówka - słownictwo z artykułu Dracula - chapter 1


Dracula - słówka z rozdziału pierwszego


Odpowiedzi

I say Okay, just two words I

I say Okay, just two words I knew :)