Lekcja 3 - Simple Past


Darmowy kurs mp3 - Gramatyka języka angielskiego - lekcja 3 - Simple Past.

Wstęp:

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


SIMPLE PAST – czas używany, gdy mówimy o czynnościach, które zostały zakończone w przeszłości i często znany jest czas ich wykonania.

Ćwiczenie pierwsze.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Słuchaj dialogu.

- John, how did you spend your holiday last year?
- I went to Greece with Robert.
- Did you travel by plane?
- No, we didn’t. We travelled by car and the journey was very tiring.
- Did you have a break?
- Yes, we did. We spent a night at a campsite.
- Where was it?
- In the south of Austria.
- Was it very expensive?
- Yes, it was. But they had discounts for students.
- What about Greece? Where did you stay?
- We booked a room at the seaside.
- How far was it from the beach?
- Not very. About 100 metres.
- Great. Did Robert go diving with you in the sea?
- No, he didn’t. He preferred windsurfing.
- You weren’t bored, then.
- We didn’t have time to be bored. We met two fantastic girls.
- Were they Greek?
- Yes, they were.
- Were they also on holiday there?
- Yes, they were. We spent a great time together.
Glossary
to have a break – mieć przerwę
discounts – zniżki
to book a room – zarezerwować pokój
to go diving – nurkować
to prefer – woleć
bored – znudzony
then – w takim razie

Zdania twierdzące w Past Simple

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ZDANIA TWIERDZĄCE w czasie Simple Past tworzymy dodając do czasowników
regularnych końcówkę “-ed”, np. “They travelled by car.” W przypadku
czasowników nieregularnych należy użyć odpowiedniej formy tego czasownika w
czasie przeszłym, np. “I had a great time during my holidays.”
Czasownik “to be” w czasie Simple Past odmienia się przez osoby.

Ćwiczenie drugie.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Powtarzaj zdania twierdzące.

- The journey was very tiring.
- She was Greek.
- They were very friendly.
- We went to Greece with Robert.
- He travelled by car.
- I booked a room at the seaside.
- They had discounts for students.

Zdania przeczące w Simple Past

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ZDANIA PRZECZĄCE w czasie Simple Past tworzymy poprzedzając czasownik w formie podstawowej przeczeniem “didn’t”, np. “I didn’t have time to be bored.” Zdania przeczące z czasownikiem „to be” w czasie przeszłym tworzymy dodając “not” do odpowiedniej dla danej osoby formy czasownika “was” lub “were”, np. “It wasn’t far from the beach.”

Ćwiczenie trzecie.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Powtarzaj zdania przeczące.

- I wasn’t bored.
- It wasn’t far from the beach.
- They weren’t at work.
- I didn’t have time to be bored.
- He didn’t go diving.
- We didn’t stay in a hotel.

Ćwiczenie czwarte.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Opowiedz o swoich ostatnich wakacjach. Po kaŜdym przykładzie
usłyszysz moŜliwą poprawną odpowiedź. Słuchaj instrukcji.

1. You went to Italy by plane and the journey was pleasant. Say if you were tired.
...
I wasn’t tired.
2. You booked a room through the Internet. Say where.
...
I booked a room in a hotel.
3. The weather was very hot. Say if it rained.
...
It didn’t rain.
4. You met some fantastic people from Rome. Say if they were Italian.
...
They were Italian.
5. You like water sports. Say if you went windsurfing together.
...
We went windsurfing together.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Zdania przeczące w Past Simple

PYTANIA ogólne „czy” w czasie Simple Past tworzymy wstawiając czasownik “did” na początku zdania, np. “Did you travel by car?” Natomiast czasownik główny w zdaniu pytającym używany jest w formie bezokolicznika.
Pytania szczegółowe wymagają użycia zaimka pytającego na początku pytania, np. “Where did you spend the night?” W pytaniach z czasownikiem “to be” w czasie Simple Past czasownik “was”, “were” przestawiany jest na początek zdania, np. “Was it very expensive?”

Ćwiczenie piąte.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Powtarzaj pytania i krótkie odpowiedzi.

- Was it very expensive?
- Yes, it was.
- Were you bored?
- No, I wasn’t.
- Did you travel by car?
- Yes, we did.
- Did Robert go diving with you?
- No, he didn’t.
- How long were you on holiday?
- Where did they stay?
- How far was it from the beach?
- What did you do?

Ćwiczenie szóste.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Zapytaj przyjaciela o szkolną wycieczkę. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawne pytanie. Słuchaj instrukcji.

1. Ask if they went on a school trip last year.
...
Did you go on a school trip last year?
2. Ask if they travelled by train.
...
Did you travel by train?
3. Ask where they stayed.
...
Where did you stay?
4. Ask if it was far away from the station.
...
Was it far from the station?
5. Ask how long they were there.
...
How long were you there?


Fiszki - nauka słówek