Liczby

Po co wiedzieć jak napisać jakąś liczbę skoro przeważnie wystarczy napisać coś numerycznie - to łatwe szybkie i co najważniejsze, każdy zrozumie. Co jednak kiedy trzeba podyktować komuś numer telefonu, rok, datę lub podać wynik meczu? Kiedy nie wystarczy napisać a trzeba powiedzieć?

 

Czytanie dat po angielsku

Zasady są proste, rok przeważnie dzielimy na pół i czytamy liczby, a więc rok 1999 będzie przeczytany 'nineteen ninety-nine' a 1677 'sixteen seventy-seven'.

Kiedy jednak w dacie pojawia się zero nie jest one pomijane czy też czytane jako 'zero'. Więc rok 1706 to 'seventen oh six', ta sama zasada tyczy się numeru pokoju lub telefonu.

Rok pełny 2000 będzie czytany two thousand, a kolejny to 'two thousand and one', dziesięć lat później mamy 'twenty eleven'.

Poniżej roku 1000 który czytamy one thousand liczby jak 453 wyrażamy: four hundred and fifty-three.

Kiedy natomiast dwie ostatnie cyfry to 0 wtedy czytamy jako hundred - 1800= eighteen hundred, 800=eight hundred.

 

Jak się czyta zero po angielsku?

Zero również nie zawsze czyta się jak zero.

Mówiąc o wyniku meczu np. football mówimy nil np. 4-0 = four nil, w tenisie powiemy ten sam wynik four love. Jednak 2:1 = two to one, a 1=1 - to draw lub tie.

Mówiąc o stopniach Celcjusza czy Farenhaita mówimy 'zero', 0ºC = zero degrees Celsius /Centigrade

Jeśli chodzi o dziesiętne wartości można używać nought /nɔːt/ lub zero np. 0.5 = nought point five. Natomiast resztę jako osobne liczby: 6.425 – six point four two five

 

Jak się czyta daty po angielsku?

Daty możemy zapisać następująco: 17 April albo 17th April, jednak w wymowie musi znaleźć się 'of' a 17 zawsze musi być liczbą porządkową, a więc:

On the 1st April we celebrate April Fool's Day (czytane: On the first of April...)

 

Jak się czyta wysokie numery po angielsku?

Liczby nie sprawiają nam większego kłopotu co jednak z wysokimi numerami? Mówimy one/a hundred ale przy dwieście nie dodajemy 's' =two hundred (bez 's'), ta sama zasada z seven million, i two thousand. 'And' pomiędzy hundred dokładają jedynie Brytyjczycy, Amerykanie natomiast omijają. Przy wysokich ilościach liczbę trzeba podzielić, i zwykle jest ten sam kierunek million (6 noughts)→ thousand (3 noughts) → hundred (2 noughts)

A więc 120,450 to one hundred (and) twenty thousand four hundred (and) fifty.

a liczba 20,342,700:

20 million 342 thousand 700 hundred

twenty million, three hundred and forty-two thousand, seven hundred.

 

Jak się czyta ułamki po angielsku?

Jeśli zaś chodzi o ułamki trzeba zapamiętać pewien wzór:

One half albo a half = to ½ czegoś

można też wymówić: albo x over x = ½ one over two.

Istnieje też inny sposób. Zgodnie z tym, że druga część ułamka mówi nam o całości, a pierwsza ile z tej całości jest używane, do drugiej części używamy liczby porządkowej, a w przypadku 4 = quarter (lub fourth)

1/3 one third, ¼ one quarter, 1/5 one fifth etc.

później zmieniamy pierwszy człon i dodajemy 's' w drugiej części.

2/3 to two thirds, ¾ three quarters, 3/5 three fifths

i tak samo: 6/17 = six seventeenths, a 3/10 three tenths

Cały to: 10/10 ten out of ten albo ten tenths.

 

Wymowa działań matematycznych

Kiedy wykonujemy kalkulacje matematyczne są proste zasady:

 + ()
 2 + 1 = 3 (two one equals three)

 - (minus / take away)
 5 – 3 = 2 (five minus three equals two / five take away three equals two)

 x (multiplied by / times)
 2 x 3 = 6 (two multiplied by three equals six / two times three equals six)

 / (divided by)
 6 / 3 = 2 (six divided by three equals two)
 

2 + 6 - 1 x 8 / 6 = ?????

2 6 take away one multiplied by 8 divided by 6 equals ?????

/ minus / times

 

Liczebniki powtórzenia

 • formy coraz rzadziej stosowane (niemniej wciąż poprawne!)  raz – once, dwa razy – twice
 • formy tworzone z liczebnikiem głównym i dodaniem słowa time/times: (jeden) raz – one time; dwa razy – two times, 14 razy – fourteen times itp.

 

 

Liczebniki wielorakie (wielokrotne)

Wyrażane za pomocą nazw tradycyjnych bądź z pomocą słowa fold (krotny), pisanego łącznie z liczebnikiem głównym:

 •     pojedynczy, jednokrotny, jednoraki – single
 •     podwójny, dwukrotny, dwojaki, dwoisty – double, twofold
 •     potrójny, trzykrotny, trojaki, troisty – triple, treble, threefold
 •     poczwórny, czterokrotny, czworaki – quadruple, fourfold
 •     pięciokrotny, pięcioraki – quintuple, quinary, fivefold
 •     sześciokrotny, sześcioraki – sixfold
 •     siedmiokrotny, siedmioraki – septuple, sevenfold
 •     ośmiokrotny, ośmioraki – octuple, eightfold
 •     dziewięciokrotny, dziewięcioraki – ninefold
 •     dziesięciokrotny, dziesięcioraki – tenfold
 •     stokrotny – centuple, hundredfold