Matura z angielskiego - 2005 - poziom podstawowy

Matura z angielskiego z 2005 roku - poziom podstawowy:

Arkusz I (pp)
odpowiedzi
transkrypcja