METEOROLOGIA CZ. 1

alidada alidade
antena UHF UHF atenna
aparat do pomiaru chmur wysokich ceiling projector
barograf barograph
barometr rtęciowy mercury barometer
baterie słoneczne solar array
chmury clouds
chmury kłębiaste cumulus
chmury kłębiaste deszczowe cumulonimbus
chmury kłębiasto-pierzaste cirromulus
chmury kłębiasto-warstwowe stratocumulus
chmury niskie low clouds
chmury niskie warstwowe stratus
chmury o budowie pionowej clouds with vertical development
chmury pierzaste cirrus
chmury średnie middle clouds
chmury średnie kłębiatse altocumulus
chmury średnie warstwowe altostratus
chmury warstwowe deszczowe nimbostratus
chmury warstwowo-pierzaste cirrostratus
chmury wysokie high clouds
chłodny front dolny surface cold front
chłodny front górny upper cold front
ciepły front dolny surface warm front
ciepły front górny upper warm front
ciśnienie atmosferyczne barometric pressure
czujnik naziemny earth sensor
czujnik słoneczny sun sensor
deszczomierz rain gauge recorder
deszczomierz samorejestrujący direct-reading rain gauge
front front
front stacjonarny stationary front
front zakludowany occluded front
heliograf sunshine recorder
higrometr hygrograph
izobara isobar
kierunek i prędkość wiatru wind direction and speed
kierunek wiatru wind direction
klatka meteorologiczna instrument shelter
magetometr magnetometer
meteorologia meteorology
meteorologiczna mapa pogody weather map
meteorologiczne przyrządy pomiarowe meteorogical measuring instruments
niwometr snow gauge