Najbardziej przydatne pytania w języku angielskim cz.2

Jak? - How?
Jak się masz? - How are you?
Jak sie pan/pani ma? - How are you?
Jak to?/Dlaczego? - How come?
Jakiego rodzaju...? - What kind of...?
Kiedy? - When?
Kiedy jest impreza? - When is the party?
Kto? - Who?
Kto idzie (z nami)? - Who`scoming (with us)?
Kto to jest? - Who is it?
Któredy? - Which way (is it)?
Który? - Which one?
Który ci się podoba? - Which one do you like?
Który jest twój samochód? - Which is your car?
Po co? - What for?


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego