Quiz - Spelling Errors

Question 1 of 13

Wybierz poprawnie zapisane słowo:

a) acomodate
b) accomodate
c) acommodate
d) accommodate

acommodate

accomodate

acomodate

accommodate