Quiz - Present Simple - Pytania (do/does)

Question 1 of 12

Wpisz 'do' lub 'does' aby utworzyć poprawne pytanie w czasie Present Simple.

Where ___ you want to go?

Enter your answer here