Quiz - Present Continuous - konstrukcja zdań

Question 1 of 11

Uzupełnij zdanie w czasie Present Continuous

Ben _____________ (swim) in the pool today.

Enter your answer here

Fiszki - nauka słówek