czasowniki nieregularne (bezokoliczniki ) cz.2

Polish wordEnglish wordHistoria

Start quiz polish-english

Start quiz english-polish

Start fiszki