Oko cz.1

biegun przedni gałki ocznej anterior ball of the eye
biegun tylny posterior pole
ciało rzęskowe ciliary body
ciało szkilste vitrous body
gałka oczna anatomy of the eye
gruczoł łzowy tear gland
kanał łzowy tear duct
kąt tęczówkowo-rogówkowy iridocorneal angle
komora przednia gałki ocznej anterior chamber of the eye
komora tylna gałki ocznej posterior chamber of the eye
mięsień prosty boczny lateral straight muscle