Psychotherapist And His Patient - Part 3

PSYCHOTHERAPIST AND HIS PATIENT

(3)

lekcja

Mr. Henry Worthing, 39, is divorced and lives alone in a small flat in the East End of London. He has practically no friends and often feels depressed. Mr. Worthing is a librarian. He earns a small salary and is very careful with money. Thanks to that he can afford small luxuries of life such as art books.

Mr. Worthing is a patient of Dr Keaton’s. Dr Keaton is trying to help him overcome his existential sadness.

Explanations:

divorced - rozwiedziony
practically - praktycznie
to feel depressed - czuć się przygnębionym
librarian - bibiotekarz
he earns a small salary - zarabia niewielką pensję
careful with money - ostrożny, jeżeli chodzi o pieniądze
thanks to that - dzięki temu
to afford - pozwolić sobie na
such as art books - takie jak albumy sztuki
a patient of Dr Keaton's - jeden z pacjentów Dra K.
to help him overcome - pomóc mu przewyciężyć
existential sadness - smutek egzystencjalny

Sprawdź znajomość słówek - ćwiczenie 3