Owady cz.1

bąk horsefly
biedronka ladybird
buldożnica zbrojna bulldog ant
chrabąszcz cockchafer
chrząszcz beetle
ćma moth
cykada cicade
czerw drzewny woodworm
gąsienica caterpillar
giez gadfly
giez koński horsefly
gnida nit
gnojak dung beetle / dor beetle
jedwabnik silkworm
karaluch cockroach