Quiz - Passive Voice - Strona bierna

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość strony biernej (passive voice). Pytania dobierane są losowo z bazy.