PIENIĄDZE, ZAKUPY, PŁATNOŚCI CZ. 3

odsetki interest
oferta specjalna special offer
okazja bargain
okazja bargain
opłata za przejazd fare
oszczędności savings
oszczędzać pieniądze to save money
otrzymać zwrot pieniędzy get money back, get a refund
pchli targ flea market
pens penny
pensja miesięczna salary
pensja tygodniowa wage
piekarnia baker`s
pieniądze money
placić pay
po obniżonej cenie reduced
pobliski sklep local shop
podatek dochodowy income tax
podatek od osoby prawnej corporation tax
podatek od wartości dodanej VAT
podatek spadkowy inheritance tax
podnosić ceny put up prices
pożyczać pieniądze(komuś) to lend (to)
pożyczać pieniądze(od kogoś) to borrow money (from)
pożyczka loan
pożyczka z banku bank loan
przegrane pieniądze gambling loses
przekaz pocztowy money order
przekupstwo, łapówkarstwo bribery
przelew transfer
przelewać pieniądze to transfer money
przymierzalnia changing, fitting room
przymierzyć coś try sth on
punkt sprzedaży point of sale
płacić pay
płacić gotówką to pay cash
rabat, bonifikata abatement
rachunek bill
rachunek depozytowy deposit account
rachunek oszczędnościowy savings account
rata instalment
renta roczna, dożywotnia annuity
rozglądać się browse
rozmieniać pieniądze to change money
rynek, targ market
sieć sklepów chain of shops
sklep internetowy online shoop
sklep meblowy furniture shop
sklep mięsny butcher`s
sklep monopolowy off-licence
sklep muzyczny music shop
sklep na rogu corner shop
sklep należący do danej sieci sklepów chain store
sklep obuwniczy shoe shop
sklep pełen ruchu busy shop
sklep rybny fishmonger`s
sklep samoobsługowy self-service shop
sklep sportowy sports shop
sklep spożywczy grocer`s
sklep z artykułami papierniczymi stationer`s
sklep z gazetami newsagent`s
sklep z narzędziami DIY
sklep z odzieżą clothes shop
sklep z upominkami gift shop
sklep z używana odzieżą secondhand
sklep z zabawkami toy shop
sklep zoologiczny pet shop
sklepikarz shopkeeper
sprzedawać to sell
sprzedawca shop assistant
sprzedaż detaliczna retail