PIENIĄDZE, ZAKUPY, PŁATNOŚCI CZ. 4

sprzedaż hurtowa wholesale
sprzęt elektryczny electrical appliances
sprzęt gospodarstwa domowego household, domestic appliances
sprzęt radiowo-telewizyjny audio and video equipment
spłata refund
środki pieniężne funds
strata loss
suma (pieniędzy), kwota sum
supermarket supermarket
szukać czegoś look for sth
targ market square
targ fair
targować haggling
torba na zakupy shopping bag
udział share
uliczny stragan, kram pavement stall, stand
waluta currency
wartość value
warzywniak greengrocer`s
wieszak hanger
wózek na zakupy supermarket trolley
wpłacać pieniądze to deposit money
wyciąg/bieżący rachunek bank statement
wymienić coś na coś exchange sth for sth
wyprzedane out of stock
wyprzedaż sale
wyprzedaż, okazja bargain
wypłacać pieniądze to withdraw money
wypłata withdrawal
wystawa sklepowa shop-window
właściciel sklepu shop owner
zadatek deposit
zakup purchase
zakupy w internecie virtual shopping
zamówienie eksportowe indent
zarabiać earn
zasiłek dla bezrobotnych the dole
zdzierstwo rip-off
znizka,rabat discount
zwrot podatku tax rebate
zysk profit