Połącz angielskie słowa z ich tłumaczeniami na ...

Matching

Połącz angielskie słowa z ich tłumaczeniami na język polski

SubquestionPossible match
forward podążać za kimś
forcepiąty
forestsiła, oddział
followlas
fifth naprzód