Popularne słowa na literę D

Wykaz najczęściej używanych słów w języku angielskim, które zaczynają się na literę D.

W tabelce, przed każdym słówkiem znajduje się znaczek , po kliknięciu którego można usłyszeć wymowę danego słowa.

Fiszki online ułatwiają naukę. Zachęcamy też do kliknięcia w link quiz i sprawdzenie swojej wiedzy.

Fiszki: Popularne słowa - literka D

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
danger ['deɪndʒə] niebezpieczeństwo
dark [dɑːk] ciemny, ciemność
date [deɪt] data
daughter [ˈdɔːtə] córka
day [deɪ] dzień, doba
dead [dɛd] martwy, nieżywy
deal [diːl] umowa, układ, porozumienie; współpracować, prowadzić interesy
dear [dɪə] drogi, szanowny
death [dɛθ] śmierć
December [dɪˈsɛmbə] grudzień
decide [dɪˈsʌɪd] postanowić, zdecydować
decision [dɪˈsɪʒ(ə)n] postanowienie, decyzja
deep [diːp] głęboki, głęboko
degree [dɪˈgriː] stopień, poziom
demand [dɪˈmɑːnd] popyt, zapotrzebowanie, żądać, wymagać
department [dɪˈpɑːtm(ə)nt] departament, wydział
describe [dɪˈskrʌɪb] opisywać
desk [dɛsk] biurko
destination [ˌdɛstɪˈneɪʃ(ə)n] miejsce przeznaczenia
detail [ˈdiːteɪl] szczegół; wyczyścić wnętrze samochodu
develop [dɪˈvɛləp] rozwijać, rosnąć
die [dʌɪ] umrzeć
difference [ˈdɪf(ə)r(ə)ns] różnica
different [ˈdɪf(ə)r(ə)nt] inny, różny, rozmaity
difficult [ˈdɪfɪk(ə)lt] trudny
dinner [ˈdɪnə] obiad
direct [dɪˈrɛkt] bezpośredni, kierować, zarządzać
direction [dɪˈrɛkʃ(ə)n] kierunek; kierowanie, kierownictwo
discover [dɪˈskʌvə] odkryć, dokonać odkrycia, odnaleźć
discuss [dɪˈskʌs] dyskutować, omówić
distance [ˈdɪst(ə)ns] odległość
divide [dɪˈvʌɪd] podzielić, dzielić, podział
do [duː] wykonywać, robić, czynić
doctor [ˈdɒktə] doktor, lekarz
dog [dɒg] pies
door [dɔː] drzwi
doubt [daʊt] wątpliwość, wątpić
down [daʊn] w dół, niżej
draw [drɔː] rysować; remis
dress [drɛs] sukienka, ubierać
drink [drɪŋk] pić
drive [drʌɪv] prowadzić (samochód)
driver [ˈdrʌɪvə] kierowca
drop [drɒp] upadać, upaść
dry [drʌɪ] suchy, suszyć
during [ˈdjʊərɪŋ] w czasie, podczas
duty [ˈdjuːti] obowiązek; opłata celna, cło

 

Odpowiedzi

Widzę, że temat powraca jak

Widzę, że temat powraca jak bumerang. Zapamiętajcie sobie, że nazwy miesięcy piszemy zawsze z wielkiej litery. Dlatego wszystkie słowa z listy są z małej, a December z dużej. Gdyby było z małej, może by i lepiej wyglądało, ale byłby to błąd, a przecież mamy się uczyć na błędach a nie z błędami ;)

Więcej o wielkich literach tu: http://aktube.ru/gramatyka/capital-letters

Wszystkie słowa na liście są

Wszystkie słowa na liście są napisane z małej litery, a december czyli grudzień jest napisany z dużej, więc warto byłoby poprawić ten błąd, gdyż strasznie rzuca się to w oczy ;) Albo dajcie wszystkie słowa z małej albo dużej, wtedy wygląda to lepiej.