Popularne słowa na literę F

Mów płynnie po angielsku - podstawowe słowa angielskie na literkę F, które musisz znać by przeprowadzić w miarę rozsądną konwersację.

Pod fiszkami, w tabelce, przed każdym słówkiem znajduje się znaczek , po kliknięciu którego można usłyszycie wymowę danego słowa.

Fiszki bardzo ułatwiają naukę i powodują szybsze zapamiętywanie słówek. Zachęcamy też do kliknięcia w link quiz i sprawdzenie swojej wiedzy.

Fiszki: Popularne słowa - literka F

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
face [feɪs] twarz, osoba
fact [fakt] fakt
factory [ˈfakt(ə)ri] fabryka
fair [fɛː] sprawiedliwy, należny
fall [fɔːl] spadać
family [ˈfamɪli] rodzina
famous [ˈfeɪməs] sławny, słynny
far [fɑː] dalece, daleko, daleki
farm [fɑːm] farma, gospodarstwo rolne
farmer [ˈfɑːmə] rolnik, gazda
fast [fɑːst] szybki, szybko
fat [fat] gruby
father [ˈfɑːðə] ojciec
fear [fɪə] strach, lęk, bać się
February [ˈfɛbrʊəri] luty
feel [fiːl] czuć, wrażenie, odczucie
feeling [ˈfiːlɪŋ] uczucie, przeczucie, czucie
few [fjuː] kilka
field [fiːld] pole
fifteen [fɪfˈtiːn] piętnaście
fifth [fɪfθ] piąty
fifty [ˈfɪfti] pięćdziesiąt
fight [fʌɪt] bójka, bijatyka, bić się, walczyć
figure [ˈfɪgə] figura, figurować, zrozumieć, zauważyć
fill [fɪl] napełniać, zapełniać
film [fɪlm] film, filmować
final [ˈfʌɪn(ə)l] finałowy, końcowy
find [fʌɪnd] znaleźć, znalezisko
fine [fʌɪn] świetny, udany; mandat
finger [ˈfɪŋgə] palec
finish [ˈfɪnɪʃ] finisz, koniec, skończyć
fire [ˈfʌɪə] ogień, pożar
firm [fəːm] firma
first [fəːst] pierwszy
fish [fɪʃ] ryba
five [fʌɪv] pięć
flat [flat] płaski, równina; mieszkanie
flight [flʌɪt] lot
floor [flɔː] piętro, podłoga
flower [ˈflaʊə] kwiat
fly [flʌɪ] latać; mucha
follow [ˈfɒləʊ] podążać za (kimś),
food [fuːd] jedzenie, żywnościowy
foot [fʊt] stopa; podnóże
for [fɔː] dla
force [fɔːs] siła, działania zbrojne, oddział (np. armii), zmuszać
foreign [ˈfɒrɪn] obcy, z innego kraju, obcojęzyczny
forest [ˈfɒrɪst] las
forget [fəˈgɛt] zapominać
form [fɔːm] forma, formować
forty [ˈfɔːti] czterdzieści
forward [ˈfɔːwəd] naprzód, do przodu, przedni
four [fɔː] cztery
fourteen [fɔːˈtiːn] czternaście
free [friː] darmowy; wolny
fresh [frɛʃ] świeży
Friday [ˈfrʌɪdeɪ] piątek
friend [frɛnd] przyjaciel, przyjaciółka
from [frɒm] z, od
front [frʌnt] front, przód
fruit [fruːt] owoc
full [fʊl] pełny
fun [fʌn] zabawa, fajny
further, furthest [ˈfəːðə] dalej, dalszy, kolejny
future [ˈfjuːtʃə] przyszłość

 

Odpowiedzi

Drogi Adminie, proszę o

Drogi Adminie,
proszę o dołączenie testu na znajomość słówek na literę F.
Pozdrawiam i życzę pomyślności