Popularne słowa na literę G

Najpopularniejsze słowa na literę G. Nauka z fiszkami to jedna z najskuteczniejszych metod przyswajania słownictwa.

Jeżeli chciałbyś usłyszeć wymowę poszczególnych słów, kliknik przed słówkiem w tabelce.

Fiszki: Popularne słowa - literka G

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
game [geɪm] gra
garden [ˈgɑːd(ə)n] ogród
general [ˈdʒɛn(ə)r(ə)l] ogólny, powszechny; generał
get [gɛt] dostawać, otrzymywać
girl [gəːl] dziewczynka, dziewczyna
give [gɪv] dawać, podarować
glad [glad] zadowolony (szczęśliwy z jakiegoś powodu)
glass [glɑːs] szkło
go [gəʊ] iść, jechać
god [gɒd] Bóg
going [ˈgəʊɪŋ] wyjście, odejście, odjazd; aktualny
gold [gəʊld] złoto
good [gʊd] dobrze, dobry
government [ˈgʌv(ə)nˌm(ə)nt] władze państwowe, rząd
grass [grɑːs] trawa
great [greɪt] wielki
green [griːn] zielony
grey [greɪ] szary
ground [graʊnd] ziemia, grunt
group [gruːp] grupa
grow [grəʊ] rosnąć
guide [gʌɪd] wskazówka, przewodnik, prowadzić,
gun [gʌn] pistolet