Popularne słowa na literę H

Słownictwo na literę H - zestaw popularnych słów, które powinniśmy znać. Przydatne nie tylko do matury czy FCE, ale również do codziennej konwersacji.

Fiszki: Popularne słowa - literka H

Wczytuję
listę słówek

 
 
1/44

English Polish
hair [hɛː] włosy
half [hɑːf] połowa, połówka, pół
hall [hɔːl] hala, sala
hand [hand] dłoń, ręka (do nadgarstka)
hang [haŋ] wieszać
happen [ˈhap(ə)n] wydarzyć się, zdarzyć się
happy [ˈhapi] szczęśliwy
hard [hɑːd] trudny, ciężki; twardy
hat [hat] kapelusz
have [hav] mieć, posiadać
he [hiː] on
head [hɛd] głowa
health [hɛlθ] zdrowie
hear [hɪə] słyszeć, usłyszeć
heart [hɑːt] serce
heat [hiːt] ciepło
heavy [ˈhɛvi] ciężki
hello/hi [həˈləʊ] Cześć
help [hɛlp] pomoc, pomagać
her [həː] ją, jej
here [hɪə] tutaj, teraz
high [hʌɪ] wysoki
him [hɪm] jego, jemu
his [hɪz] jego
history [ˈhɪst(ə)ri] historia
hit [hɪt] uderzać, bić, uderzenie, cios; sukces, hit
hold [həʊld] trzymać
hole [həʊl] dziura, szpara
holiday [ˈhɒlɪdeɪ] wakacje
home [həʊm] dom
hope [həʊp] nadzieja, mieć nadzieję
horse [hɔːs] koń
hospital [ˈhɒspɪt(ə)l] szpital
hot [hɒt] gorący
hotel [həʊˈtɛl] hotel
hour [ˈaʊə] godzina
house [haʊs] dom
how [haʊ] jak
however [haʊˈɛvə] jednak, jakkolwiek
human [ˈhjuːmən] człowiek, ludzki
hundred [ˈhʌndrəd] sto
hurry [ˈhʌri] spieszyć się, pospieszać (kogoś)
husband [ˈhʌzbənd] mąż

 

Odpowiedzi

Warto dodać kilka słów na

Warto dodać kilka słów na literę H, np.
Heroin - heroina
Heroine - bohaterka