Podstawowy (A2)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Present Simple - ćwiczenia

Present Simple używa się do:

określenia wydarzeń i czynności powtarzanych, zwyczajów, nawyków, w tytułach gazet, rozkładach jazdy.

określenia wydarzeń i czynności powtarzanych, tylko gdy jest określnik czasu typu always, seldom, usually, etc, zwyczajów, nawyków, w tytułach gazet, rozkładach jazdy (do przyszłości).

określenia wydarzeń i czynności codziennych, harmonogramów, schematów, czynności przyszłych, co do których mamy pewność, że się wydarzą.

 


Flatmates - episode 10

Alice and Michal are having trouble agreeing on what kind of film to see. Should it be something light, like a romantic-comedy (a rom-com) or something darker, like science-fiction (sci-fi)?


Angielski At Once! - darmowa wersja

Bezpłatna wersja skondensowanego programu do nauki języka angielskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych, przygotowana przez firmę Edgard - znaną z doskonałego programu Profesor Henry.


Flatmates - episode 9

When Alice says she's too busy to go to the cinema with Michal, Helen offers a solution. Find out what it is in episode 9 - The Favour.


Spelling - dodatkowe ćwiczenia

spelling


Subskrybuj zawartość