Ponad średnio-zawansowany (B2)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi — w szerokim zakresie tematów — formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Idioms - idiomy angielskie

Idiom

jest wyrażeniem, którego znaczenia nie sposób odgadnąć poprzez dosłowne tłumaczenie słów z których to wyrażenie się składa. Znaczenie często uwarunkowane jest historycznie lub kulturowo.

Kurs angielskiego na poziomie zaawansowanym

angielski dla zaawansowanych


LESSON 1: present simple vs. present continuous (revision and exercise)

LESSON 1: present simple vs. present continuous (revision and exercise)


Unreal Past – Wishes/It’s (high) time

Unreal Past – Wishes/It’s (high) time

An e-mail

Dear Clare,


Subskrybuj zawartość