Ponad średnio-zawansowany (B2)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi — w szerokim zakresie tematów — formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Fifty-One Tales by Lord Dunsany - audiobooks

Short stories by Lord Dunsany, the classic fantasy writer of the early 20th century. Weird, wise, funny, and sad by turns, no two tales are alike.


Little Fuzzy -audiobook

little fuzzy

The planet Zarathustra is going through a dry spell. Land-prawns, ecologists, and scared bureaucrats are coming out of the woodwork. But there's more trouble to come. The cutest little alien critter you've ever seen: Little Fuzzy.


LESSON 1: present simple vs. present continuous (revision and exercise)

LESSON 1: present simple vs. present continuous (revision and exercise)


Kurs angielskiego na poziomie zaawansowanym

angielski dla zaawansowanych


Subskrybuj zawartość