Średnio zaawansowany (B1)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Reported Speech - lekcja video - reference


Reported Speech - lekcja video - intro


Idioms - quiz

teleturniej gra jezykowa


Krzyżówka - odgadywanie słów

krzyzowki po angielsku

 


Present Perfect - ćwiczenia

Ćwiczenie z already, yet, since, for, never, just:


Subskrybuj zawartość