Średnio zaawansowany (B1)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

The present simple versus the present continuous

Porównanie czasów Present Simple oraz Present Continuous . Wskaznie głównych różnic oraz podobieństw.


Past Simple vs Past Continuous

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous. Wskaznie głównych różnic oraz podobieństw.


Present Perfect - ćwiczenia

Ćwiczenie z already, yet, since, for, never, just:


Passive Voice - strona bierna - lekcje video

The Passive Voice

This is an introduction to the passive in two parts. We talk about what the passive is, how it's formed, and why it's used. Level: high intermediate to advanced.


Buying and selling online

E-commerce is very popular nowadays. People buy and sell many goods via Internet because it is more comfortable and usually cheaper.


Subskrybuj zawartość