Praca cz.6

ustalić, ustalać coś to establish sth
utrzymywać to maintain
wahać się od... do... to range from ... to ...
weryfikować to verify
weryfikować to verify
wiercić to drill
wnosić wkład w to contribute (to)
wprowadzać coś nowego to innovate
wprowadzanie danych data inputting
współpraca co-operaion
wyceniać to price
wydatkować pieniądze na coś to expend money on sth
wyjaśniać to explain
wylać kogoś z pracy to give sb the sack