Quiz - Present Simple - Pytania (to be)

Pytania:15
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.


Angielski w Pytaniach

ucz się angielski w pytaniach
angielski pytania
angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego