przymiotniki do pracy

źle płatna- badly paid
nudna- boring
niebezpieczna- dangerous
trudna- demanding
łatwa- easy
na pełen etat- full-time
ciężka- hard
ważna- important
ciekawa- interesting
w niepełnym wymiarze godzin- part-time
bezpieczna- safe
satysfakcjonująca- satisfying
stresująca- stressful
dobrze płatna- well-paid