przymiotniki opisujące nauczycieli i uczniów

ambitny- ambitous
wymagający- demanding
sprawiedliwy- fair
uzdolniony- gifted
pracowity- hard-working
leniwy- lazy
cierpliwy- patient
punktualny- punctual
surowy- strict
utalentowany- talented
tolerancyjny- tolerant
wyrozumiały- understanding