PRZYSŁOWIA 5

Never look a gift-horse in the mouth.
Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

Never put off until tomorrow what can be done today.
Co możesz zrobić jutro, zrób dziś.

No gain without pain.
Bez pracy nie ma kołaczy.

No news is good news.
Brak wiadomości to dobra wiadomość.

No pain no gain.
Bez pracy nie ma kołaczy.

One man’s meat is another man’s poison.
Wszystkim nie dogodzisz.

One swallow does not make a summer.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Out of sight out of mind.
Co z oczu, to z serca.

Practice makes perfect.
Trening czyni mistrza.


Odpowiedzi

Never put off until tomorrow

Never put off until tomorrow what can be done today.
nie zawsze się każdemu chce. ^^