Quiz - częste błędy w angielskim

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Najczęściej występujące błędy w języku angielskim, na podstawie artykułu: Najczęstsze błędy w angielskim


Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski pytania
angielski pytania
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego