Quiz - dni tygodnia

Pytania:4
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Czy znasz wszystkie dni tygodnia po angielsku? Na podstawie artykułu dni tygodnia po angielsku


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
angielski w pytaniach
sprawdź się angielski w pytaniach
kontrukcja enjoy + ing
phrasal verbs - angielski w pytaniach