Quiz - Grammar Test CAE

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość gramatyki na poziomie CAE


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania
angielski pytania
nauka angielskiego