Quiz - Idiomy - hot or cold

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Uzupełnij idiomy dodając przymiotnik "hot" bądź "cold"


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz
angielski pytania
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego