Quiz - kolokacje

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość kolokacji z działu angielskie kolokacje.


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
angielski pytania
angielski w pytaniach quiz
angielski w pytaniach
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego