(A2) Quiz - Past Simple - Pytania

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego