Quiz - podstawowe przymiotniki

Pytania:5
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość przymiotników z artykułu Podstawowe przymiotniki angielskie z wymową


Angielski w Pytaniach

donkey's years
kontrukcja cannot stand doing something
kontrukcja enjoy + ing
donkey's years
nauka angielskiego
nauka angielskiego