Quiz - Present Continuous - konstrukcja zdań

Pytania:11
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous


Angielski w Pytaniach

donkey's years
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
angielski pytania
kontrukcja cannot stand doing something
kontrukcja enjoy + ing