Quiz - Present Continuous - pytania

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous


Angielski w Pytaniach

angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach
angielski pytania