Quiz - Present Continuous - pytania

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous. Opis czasu wraz z dokładnymi wyjaśnieniami jak tworzy się pytania, znajduje się w artykule Present Continuous w dziale gramatyka / angielskie czasy.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania
nauka angielskiego
donkey's years
nauka angielskiego