Quiz - Present Continuous - pytania

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz
donkey's years