Quiz - Present Perfect - For/Since

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Kiedy stosujemy "since", a kiedy "for" w czasie Present Perfect.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski w pytaniach
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski pytania