Quiz - Present Simple - rzeczowniki

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz z czasu Present Simple na poziomie podstawowym


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
angielski pytania
angielski pytania
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach