Quiz - Present Simple v Present Continuous

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
angielski pytania
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach