Quiz - przysłowia angielskie

Pytania:21
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość angielskich przysłów i powiedzionek. Listę angielskich przysłów wraz z tłumaczeniem znajdziecie na stronie angielskie przysłowia


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach