Quiz - synonimy do przymiotników z VERY

Pytania:8
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość synonimów z artykułu synonimy do przymiotników z very


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
kontrukcja enjoy + ing
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach