Quiz - synonimy do przymiotników z VERY

Pytania:8
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość synonimów z artykułu synonimy do przymiotników z very


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego