Quiz - Telling the time - czas

Pytania:7
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Która godzina? Jak mówić o czasie w języku angielskim?


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach