Quiz - Verbs

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Choose the correct form of the verb to make sentences


Angielski w Pytaniach

kontrukcja enjoy + ing
angielski pytania
angielski pytania
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego