Quiz - wyrażenia z MIND

Pytania:9
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Sprawdź ile znasz wyrażeń i idiomów ze słowem MIND


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
angielski w pytaniach