Quiz - wyrażenia z MIND

Pytania:9
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Sprawdź ile znasz wyrażeń i idiomów ze słowem MIND


Angielski w Pytaniach

kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
angielski pytania
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego